Συλλογές

Ασβέστης, μαρμαρόσκονη διαφορετικής κοκκομετρικής διαβάθμισης και φυσικά ορυκτά συνθέτουν το Istinto, το φινίρισμα γίνετε με μελισσοκέρι και σαπούνια. Tο Gioia είναι ένα ακριλικό τελείωμα.

back btn next btn

© 2015-2020 Paint Art Saitakis

Designed by 4EW