ελαιοχρωματισμοι ξενοδοχειων

Ανακαίνιση ξενοδοχείου

Εδώ και δεκαετίες με το απόλυτα εξειδικευμένο συνεργείο μας είμαστε σε θέση να καλύψουμε και τις πιο απαιτητικές ανάγκες σας σε νέες εγκαταστάσεις ξενοδοχείων, ανακίνηση ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων.

Ελαιοχρωματισμός ξενοδοχείων

Βαφή εσωτερικών επιφανειών, βαφή εξωτερικών επιφανειών, σπατουλάρισμα επιφανειών, βαφή μεταλλικών επιφανειών.

Τεχνοτροπίες ξενοδοχείων

Τεχνοτροπίες εσωτερικών επιφανειών, τεχνοτροπίες εξωτερικών επιφανειών.

Πατητή τσιμεντοκονία για ξενοδοχεία

Πατητή τσιμεντοκονία σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.

Εφαρμογές δομικών υλικών για ξενοδοχεία

Όλες οι εφαρμογές δομικών υλικών σε νέα έργα ή ανακαίνιση.

Powered by
hellasbit