Ελαιοχρωματισμοι καταστηματων

Ανακαίνιση καταστημάτων

Για εμάς η κάθε εργασία που αναλαμβάνουμε είναι ξεχωριστή, η εμπειρία και η εξειδίκευση μας στην ανακαίνιση καταστημάτων θα δώσει άλλη όψη στον επαγγελματικό σας χώρο. Βάζουμε την ποιότητα πρώτα από όλα.

Ελαιοχρωματισμοί

Βαφή εσωτερικών επιφανειών, βαφή εξωτερικών επιφανειών, σπατουλάρισμα επιφανειών, βαφή μεταλλικών επιφανειών.

Πατητή τσιμεντοκονία

Πατητή τσιμεντοκονία σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.

Τεχνοτροπίες

Τεχνοτροπίες εσωτερικών επιφανειών, τεχνοτροπίες εξωτερικών επιφανειών.

Εφαρμογές δομικών υλικών

Όλες οι εφαρμογές δομικών υλικών σε νέα έργα ή ανακαίνιση.

Powered by
hellasbit