ελαιοχρωματισμοι κερκυρα

Πελάτης
RODA BEACH HOTEL
Εργασίες
  • Σπατουλάρισμα επιφανειών
  • Ελαιοχρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών
  • Ελαιοχρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών
  • Τεχνοτροπία
Τύπος

Ξενοδοχείο

Τοποθεσία
Κέρκυρα

Ελαιοχρωματισμός ξενοδοχείου Κέρκυρα

Ελαιοχρωματισμοί ξενοδοχείων Paint Art Saitakis. Το εξειδικευμένο μας συνεργείο είναι σε θέση να υλοποιήσει κάθε σας ιδέα άμεσα και αποτελεσματικά.

Powered by
hellasbit