ελαιοχρωματισμοι κερκυρα

Πελάτης
RODA BEACH HOTEL
Εργασίες
  • Σπατουλάρισμα επιφανειών
  • Ελαιοχρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών
  • Ελαιοχρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών
  • Τεχνοτροπία
Τύπος

Ξενοδοχείο

Τοποθεσία
Κέρκυρα

Ελαιοχρωματισμός ξενοδοχείου Κέρκυρα

Ελαιοχρωματισμοί ξενοδοχείων Paint Art Saitakis. Το εξειδικευμένο μας συνεργείο είναι σε θέση να υλοποιήσει κάθε σας ιδέα άμεσα και αποτελεσματικά.