ΑνακαΙνιση ΞενοδοχεΙων ΗρΑκλειο ΚρΗτης

Πελάτης
RINELA BEACH RESORT & SPA CRETE
Εργασίες
  • Σπατουλάρισμα επιφανειών
  • Ελαιοχρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών
  • Ελαιοχρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών
  • Τεχνοτροπίες
  • Βαφή εξωτερικών ξύλινων επιφανειών
  • Συντήρηση εσωτερικών κουφωμάτων
Τύπος

Ξενοδοχείο

Τοποθεσία
Ηράκλειο Κρήτης

Ανακαίνιση ξενοδοχείου Ηράκλειο Κρήτης

Το εξειδικευμένο μας συνεργείο είναι σε θέση να υλοποιήσει κάθε σας ιδέα άμεσα και αποτελεσματικά.