ΑνακαΙνιση ΞενοδοχεΙων ΗρΑκλειο ΚρΗτης

Πελάτης
RINELA BEACH RESORT & SPA CRETE
Εργασίες
  • Σπατουλάρισμα επιφανειών
  • Ελαιοχρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών
  • Ελαιοχρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών
  • Τεχνοτροπίες
  • Βαφή εξωτερικών ξύλινων επιφανειών
  • Συντήρηση εσωτερικών κουφωμάτων
Τύπος

Ξενοδοχείο

Τοποθεσία
Ηράκλειο Κρήτης

Ανακαίνιση ξενοδοχείου Ηράκλειο Κρήτης

Ανακαίνιση ξενοδοχείου Κρήτη Paint Art Saitakis. Το εξειδικευμένο μας συνεργείο είναι σε θέση να υλοποιήσει κάθε σας ιδέα άμεσα και αποτελεσματικά.

Powered by
hellasbit