Ελαιοχρωματισμοι σχολειων

Πελάτης
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕνων ΓλωσσΩν ΛΙΑΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Εργασίες
  • Βαφή εσωτερικών επιφανειών
  • Βαφή εξωτερικών επιφανειών
  • Σπατουλάρισμα επιφανειών
Τύπος

Κέντρου Ξένων Γλωσσών

Τοποθεσία
Μαλάδες Ηράκλειο Κρήτης

Ελαιοχρωματισμός Κέντρου Ξένων Γλωσσών

Το εξειδικευμένο μας συνεργείο είναι σε θέση να υλοποιήσει κάθε σας ιδέα άμεσα και αποτελεσματικά.