Ελαιοχρωματισμοι σχολειων

Πελάτης
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕνων ΓλωσσΩν ΛΙΑΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Εργασίες
  • Βαφή εσωτερικών επιφανειών
  • Βαφή εξωτερικών επιφανειών
  • Σπατουλάρισμα επιφανειών
Τύπος

Κέντρου Ξένων Γλωσσών

Τοποθεσία
Μαλάδες Ηράκλειο Κρήτης

Ελαιοχρωματισμός Κέντρου Ξένων Γλωσσών

Ελαιοχρωματισμοί σχολείων Paint Art Saitakis. Το εξειδικευμένο μας συνεργείο είναι σε θέση να υλοποιήσει κάθε σας ιδέα άμεσα και αποτελεσματικά.

Powered by
hellasbit